Hoofdinhoud

Documenten

Filter

Klik op een van de onderstaande categorie├źn om te filteren.
Algemeen Ontwerpfase 2022 Raadsvoorstel en -besluit gemeente Oss, november 2020 & januari 2021 Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020 Eindrapport en raadsvoorstellen Verkenning Duurzame Polder, mei 2020 Overige documenten Verkenningsfase, 2018 - 2019

Algemeen

Factsheet Laagfrequent Geluid RIVM 2020 - Kort overzicht van wat nu bekend is over laagfrequent geluid (LFG)

Ontwerpfase 2022

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Plan van Aanpak Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente Oss, november 2020 & januari 2021

RIB Duurzame Polder - Nadere informatie + voorstel College toegankelijk

Bijlage 1 - RIB Duurzame Polder - Restopgave voor grootschalige energieopwekking toegankelijk

Bijlage 2 - RIB Duurzame Polder - Alternatieve locaties voor windmolens toegankelijk

Bijlage 3 - RIB Duurzame Polder Clustering van windmolens toegankelijk

Bijlage 4 - RIB Duurzame Polder - Voorwaarden Windenergie toegankelijk

Bijlage 5 - RIB Duurzame Polder- Brief van Windcollectief O-dB aan gemeenteraaad toegankelijk

Bijlage 6 - RIB Duurzame Polder - Vervolgproces toegankelijk

Bijlage 7 - RIB Duurzame Polder - Besluitvorming Den Bosch toegankelijk

Bijlage 8 - RIB Duurzame Polder RvSt Ccpt Klimaatnota 2020 toegankelijk

Raadsbesluit Verkenning Duurzame Polder - 28 januari 2021

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Raadsvoorstel Duurzame Polder Verkenningsfase gemeente 's-Hertogenbosch, oktober 2020

Eindrapport en raadsvoorstellen Verkenning Duurzame Polder, mei 2020

Bijlage A - Het verhaal van de polder

Bijlage B - Proces omgevingsparticipatie Duurzame Polder

Bijlage C - Verslag Opbrengst Themabijeenkomsten Duurzame Polder

Bijlage D - Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Duurzame Polder

Bijlage E - Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Bijlage F - Brief Ministerie EZK - Verkenning Duurzame Polder

Eindrapport Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel gemeente Oss - Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Verslag orienterende gesprekken stakeholders gemeente s-hertogenbosch, juni 2018

Overige documenten Verkenningsfase, 2018 - 2019

Memo Duurzame Polder en energietransitie

Presentatie bewonersbijeenkomsten duurzame polder okt-nov 2019

Presentatie bewonersbijeenkomsten Verkenning Duurzame Polder, juni 2019

Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Verkenning Duurzame Polder

Bijlage 1 - samenvatting resultaten eerste verkenning

Raadsvoorstel gemeente Oss vervolg verkenning

Raadsbesluit gemeente Oss vervolg verkenning

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Brief college gemeente s-Hertogenbosch 25 juni 2018

Onderzoeksrapport Beerse Overlaat windturbines SOVON, 2019

Presentatie Gezamenlijke raadsbijeenkomst, november 2019

Verslag interviewresultaten P2 en J_Rijpma 2018