Hoofdinhoud

Documenten

Algemeen

Themabijeenkomst windenergie en gezondheid

Factsheet Laagfrequent Geluid RIVM 2020 - Kort overzicht van wat nu bekend is over laagfrequent geluid (LFG)

Ontwerpfase 2022 - 2023

Procesplanning 2023

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Quick Scan Duurzame Polder

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Verslag Klankbordgroep 30 mei - 2022

Verslag Klankbordgroep 12 mei - 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Plan van Aanpak Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente Oss, november 2020 & januari 2021

RIB Duurzame Polder - Nadere informatie + voorstel College toegankelijk

Bijlage 1 - RIB Duurzame Polder - Restopgave voor grootschalige energieopwekking toegankelijk

Bijlage 2 - RIB Duurzame Polder - Alternatieve locaties voor windmolens toegankelijk

Bijlage 3 - RIB Duurzame Polder Clustering van windmolens toegankelijk

Bijlage 4 - RIB Duurzame Polder - Voorwaarden Windenergie toegankelijk

Bijlage 5 - RIB Duurzame Polder- Brief van Windcollectief O-dB aan gemeenteraaad toegankelijk

Bijlage 6 - RIB Duurzame Polder - Vervolgproces toegankelijk

Bijlage 7 - RIB Duurzame Polder - Besluitvorming Den Bosch toegankelijk

Bijlage 8 - RIB Duurzame Polder RvSt Ccpt Klimaatnota 2020 toegankelijk

Raadsbesluit Verkenning Duurzame Polder - 28 januari 2021

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Raadsvoorstel Duurzame Polder Verkenningsfase gemeente 's-Hertogenbosch, oktober 2020

Eindrapport en raadsvoorstellen Verkenning Duurzame Polder, mei 2020

Bijlage A - Het verhaal van de polder

Bijlage B - Proces omgevingsparticipatie Duurzame Polder

Bijlage C - Verslag Opbrengst Themabijeenkomsten Duurzame Polder

Bijlage D - Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Duurzame Polder

Bijlage E - Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Bijlage F - Brief Ministerie EZK - Verkenning Duurzame Polder

Eindrapport Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel gemeente Oss - Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Verslag orienterende gesprekken stakeholders gemeente s-hertogenbosch, juni 2018

Overige documenten Verkenningsfase, 2018 - 2019

Memo Duurzame Polder en energietransitie

Presentatie bewonersbijeenkomsten duurzame polder okt-nov 2019

Presentatie bewonersbijeenkomsten Verkenning Duurzame Polder, juni 2019

Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Verkenning Duurzame Polder

Bijlage 1 - samenvatting resultaten eerste verkenning

Raadsvoorstel gemeente Oss vervolg verkenning

Raadsbesluit gemeente Oss vervolg verkenning

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Brief college gemeente s-Hertogenbosch 25 juni 2018

Onderzoeksrapport Beerse Overlaat windturbines SOVON, 2019

Presentatie Gezamenlijke raadsbijeenkomst, november 2019

Verslag interviewresultaten P2 en J_Rijpma 2018

Verslagen Stuurgroep Duurzame Polder

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 20 mei 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 10 juni 2022

Notulen extra Stuurgroep Duurzame Polder 18 oktober 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 18 november 2022