Hoofdinhoud

Documenten

Algemeen

Themabijeenkomst windenergie en gezondheid

Factsheet Laagfrequent Geluid RIVM 2020 - Kort overzicht van wat nu bekend is over laagfrequent geluid (LFG)

Beoordelingsfase 2024

Ontwerpnota HNS - concept Voorkeursalternatief

Raadsinformatiebrief concept VKA Oss

Raadsinformatiebrief concept VKA 's-Hertogenbosch

Plan-MER

Bijlage I Plan-MER: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Bijlage II Plan-MER: Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Bijlage III Plan-MER: Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Bijlage IV Plan-MER: Quick Scan Duurzame Polder

Bijlage V Plan-MER: Tussenrapport Denkrichtingen en Varianten

Bijlage VI Plan-MER: Advies Commissie M.e.r.

Bijlage VII Plan-MER - Aanvullend onderzoek ecologie

Bijlage VIII Plan-MER: Rapport "Ontwikkeling varianten planMER en uitwerking deelgebieden""

Bijlage IX Plan-MER: Visualisaties windturbines Duurzame Polder

Bijlage X Plan-MER: Proefstikstofdepositieberekening

Bijlage XI Plan-MER: Proefberekening afbladdering windturbinebladen

Bijlage XII Plan-MER: Afbeeldingen geluidsbelasting Duurzame Polder

Bijlage XIII Plan-MER: Afbeeldingen onderzoek externe veiligheid

Bijlage XIV Plan-MER: Afbeeldingen slagschaduw

Bijlage XV Plan-MER: Toelichting ruimtelijke principes

Ontwerpfase 2022 - 2023

Presentatie Atelier 24 januari 2024 - concept Voorkeursalternatief

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Rapport resultaten online consultatie ontwerpend onderzoek juni 2023

Verslag Atelier 20 april 2023

Verslag Atelier 10 mei 2023

Samenvatting concept PlanMER-rapport

Presentatie Atelier 9 november 2023 - Inzichten concept PlanMER

Verslag Atelier 9 november 2023

Verslagen Spreekuren november - december 2023

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Plan van Aanpak Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente Oss, november 2020 & januari 2021

RIB Duurzame Polder - Nadere informatie + voorstel College toegankelijk

Bijlage 1 - RIB Duurzame Polder - Restopgave voor grootschalige energieopwekking toegankelijk

Bijlage 2 - RIB Duurzame Polder - Alternatieve locaties voor windmolens toegankelijk

Bijlage 3 - RIB Duurzame Polder Clustering van windmolens toegankelijk

Bijlage 4 - RIB Duurzame Polder - Voorwaarden Windenergie toegankelijk

Bijlage 5 - RIB Duurzame Polder- Brief van Windcollectief O-dB aan gemeenteraaad toegankelijk

Bijlage 6 - RIB Duurzame Polder - Vervolgproces toegankelijk

Bijlage 7 - RIB Duurzame Polder - Besluitvorming Den Bosch toegankelijk

Bijlage 8 - RIB Duurzame Polder RvSt Ccpt Klimaatnota 2020 toegankelijk

Raadsbesluit Verkenning Duurzame Polder - 28 januari 2021

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Raadsvoorstel Duurzame Polder Verkenningsfase gemeente 's-Hertogenbosch, oktober 2020

Eindrapport en raadsvoorstellen Verkenning Duurzame Polder, mei 2020

Bijlage A - Het verhaal van de polder

Bijlage B - Proces omgevingsparticipatie Duurzame Polder

Bijlage C - Verslag Opbrengst Themabijeenkomsten Duurzame Polder

Bijlage D - Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Duurzame Polder

Bijlage E - Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Bijlage F - Brief Ministerie EZK - Verkenning Duurzame Polder

Eindrapport Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel gemeente Oss - Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

Verslag orienterende gesprekken stakeholders gemeente s-hertogenbosch, juni 2018

Overige documenten Verkenningsfase, 2018 - 2019

Memo Duurzame Polder en energietransitie

Presentatie bewonersbijeenkomsten duurzame polder okt-nov 2019

Presentatie bewonersbijeenkomsten Verkenning Duurzame Polder, juni 2019

Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Verkenning Duurzame Polder

Bijlage 1 - samenvatting resultaten eerste verkenning

Raadsvoorstel gemeente Oss vervolg verkenning

Raadsbesluit gemeente Oss vervolg verkenning

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Brief college gemeente s-Hertogenbosch 25 juni 2018

Onderzoeksrapport Beerse Overlaat windturbines SOVON, 2019

Presentatie Gezamenlijke raadsbijeenkomst, november 2019

Verslag interviewresultaten P2 en J_Rijpma 2018

Verslagen Stuurgroep Duurzame Polder

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 20 mei 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 10 juni 2022

Notulen extra Stuurgroep Duurzame Polder 18 oktober 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 18 november 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 13 maart 2023

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 7 april 2022

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 30 augustus 2023

Notulen Stuurgroep Duurzame Polder 9 oktober 2023

Verslagen Klankbordgroep Duurzame Polder

Verslag Klankbordgroep 31 oktober - 2022

Verslag Klankbordgroep 3 april - 2023

Verslag Klankbordgroep 12 juni - 2023

Verslag Klankbordgroep 30 mei - 2022

Verslag Klankbordgroep 12 mei - 2022