Hoofdinhoud

Documenten over Verkenningsfase 2017 - 2021

Filter

Klik op een van de onderstaande categorieën om te filteren.
Toon alle documenten Algemeen Beoordelingsfase 2024 Ontwerpfase 2022 - 2023 Verkenningsfase 2017 - 2021 Financiële Participatie Verslagen Stuurgroep Duurzame Polder Verslagen Klankbordgroep Duurzame Polder

Verkenningsfase 2017 - 2021

Bijlage A - Eindrapport Verkenning - Het verhaal van de polder

Bijlage B - Eindrapport Verkenning - Proces omgevingsparticipatie Duurzame Polder

Bijlage C - Eindrapport Verkenning - Verslag Opbrengst Themabijeenkomsten Duurzame Polder

Bijlage D - Eindrapport Verkenning - Verslag bewonersbijeenkomsten juni 2019 Duurzame Polder

Bijlage E - Eindrapport Verkenning - Verslag bewonersavonden okt-nov 2019 Duurzame polder

Bijlage F - Eindrapport Verkenning - Brief Ministerie EZK - Verkenning Duurzame Polder

Eindrapport Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel gemeente Oss - Verkenning Duurzame Polder

Raadsvoorstel en -besluit gemeente 's-Hertogenbosch Verkenningsfase, oktober 2020

RIB Oss - Duurzame Polder - Nadere informatie + voorstel College toegankelijk

Bijlage 1 - RIB Oss - Duurzame Polder - Restopgave voor grootschalige energieopwekking toegankelijk

Bijlage 2 - RIB Oss - Duurzame Polder - Alternatieve locaties voor windmolens toegankelijk

Bijlage 3 - RIB Oss - Duurzame Polder Clustering van windmolens toegankelijk

Bijlage 4 - RIB Oss - Duurzame Polder - Voorwaarden Windenergie toegankelijk

Bijlage 5 - RIB Oss - Duurzame Polder- Brief van Windcollectief O-dB aan gemeenteraaad toegankelijk

Bijlage 6 - RIB Oss - Duurzame Polder - Vervolgproces toegankelijk

Bijlage 7 - RIB Oss - Duurzame Polder - Besluitvorming Den Bosch toegankelijk

Bijlage 8 - RIB Oss - Duurzame Polder RvSt Ccpt Klimaatnota 2020 toegankelijk

Raadsbesluit Verkenning Duurzame Polder - 28 januari 2021

Memo Duurzame Polder en energietransitie

Presentatie bewonersbijeenkomsten duurzame polder okt-nov 2019

Presentatie bewonersbijeenkomsten Verkenning Duurzame Polder, juni 2019

Bijlage 1 - samenvatting resultaten eerste verkenning

Raadsvoorstel gemeente Oss vervolg verkenning

Raadsbesluit gemeente Oss vervolg verkenning

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Motie Participatie gemeenteraad Oss 2018

Brief college gemeente s-Hertogenbosch 25 juni 2018

Onderzoeksrapport Beerse Overlaat windturbines SOVON, 2019

Presentatie Gezamenlijke raadsbijeenkomst, november 2019

Verslag interviewresultaten P2 en J_Rijpma 2018

Verslag orienterende gesprekken stakeholders gemeente s-hertogenbosch, juni 2018