Hoofdinhoud

Het verhaal van de polder

De Duurzame Polder ligt tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Het is een open gebied met veel landbouw en relatief weinig bebouwing en begroeiing. Langs de randen bevinden zich de dorpen en kernen Rosmalen, Kruisstraat, Heeseind, Nuland, Geffen, Oss, Lith, Lithoijen, Maren-Kessel en het Wild.

 

Wonen 

Al uit de jonge steentijd (5300 v. Chr.) zijn restanten van bewoning te vinden. Alle steden en dorpen in en rondom de polder liggen op de hoge delen in het landschap. De kernen stammen uit de Middeleeuwen. De dorpen langs de Maas bestaan van oorsprong uit langgerekte lintbebouwing met voornamelijk boerderijen, parallel aan de dijk. Ze hebben bijna allemaal een karakteristieke aanleg met een dijkstraat (voorstraat) en een achterstraat.

 

Beerse Overlaat

De Beerse Overlaat is een belangrijk onderdeel in de geschiedenis van het gebied. Als de Maas dreigde te overstromen, lieten ze een gebied bij Beers (nu gemeente Cuijk) overstromen. Die ‘overlaat’ voorkwam plotselinge dijkdoorbraken. De Beerse Overlaat heeft tot 1942 gefunctioneerd. Het gebied van de Beerse Overlaat is cultuurhistorisch van grote waarde. Hierbij is vooral de openheid een kenmerkende waarde.

 

Na de sluiting van de Beerse Overlaat in 1942, konden boerderijen zich voor het eerst echt vestigen in de polder. Nu was de polder vrij van het overstromende water uit de Maas. De polder werd van een gebied waar je je vee kon weiden, een gebied dat volledig ingericht werd voor de optimale landbouw. Alle boerderijen in de polder zijn van na deze tijd.

 

Eendenkooien

In de polder zijn nog verschillende eendenkooien aanwezig. In de 19e eeuw waren het er veel meer. Een eendenkooi dient om wilde eenden te vangen. Een eendenkooi is een door bomen en struiken omgeven waterplas. Op deze plas komen enkele smalle sloten uit (de zogenaamde vangpijpen) die eindigen in een vangkooi. Elke kooi heeft zijn eigen zogenaamde ‘kooicirkel’. Binnen deze cirkel moet rust in acht worden genomen voor de eenden.

 

Kijk voor meer informatie naar het volledige verhaal van de polder onder Documenten