Hoofdinhoud

Verdeling opbrengsten van het windpark in de gemeente 's-Hertogenbosch

Uitgangspunt van de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Oss is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. Hierover zijn in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch al afspraken gemaakt, de afspraken worden verder op deze pagina toegelicht.  

 

Input uit de samenleving  

Hoe zien inwoners, maatschappelijke organisaties en betrokken partijen een eerlijke verdeling van lusten en lasten? Hiervoor zijn eerst kennissessies gehouden met experts (2023). In maart 2024 kunnen inwoners uit de gemeente 's-Hertogenbosch input geven op de verschillende mogelijkheden die er zijn. De opbrengsten en inzichten uit de consultatie helpen aan te sluiten bij wat de samenleving belangrijk vindt. Uiteindelijk leidt dit tot leidende principes voor financiële participatie. Deze principes vormen het kader voor nog te maken afspraken met toekomstige initiatiefnemers voor windturbines in de Duurzame Polder.  

 

Bestaande afspraken gemeente ’s-Hertogenbosch  

Zoals gezegd zijn in de gemeente 's-Hertogenbosch al een afspraken gemaakt over financiële participatie. Hierbij de belangrijkste documenten op een rij:   

 

De belangrijkste punten uit deze stukken:  

 

  • Het is belangrijk dat omwonenden niet alleen lasten, maar ook de lusten ervaren van windturbines. Deze lusten en opbrengsten moeten eerlijk worden verdeeld met de omgeving. 
  • Een deel van de opbrengsten moet terecht komen bij de lokale gemeenschap en/of bijdragen aan duurzame, maatschappelijke projecten.  
  • Iedereen uit de gemeente 's-Hertogenbosch (inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers) wordt financiële participatie aangeboden.   
  • Mensen die dicht bij een windturbine wonen, hebben voorrang om mee te profiteren van de opbrengsten van het windpark. Hierbij wordt minstens een gebied van 10 maal de tiphoogte van een windturbine gehanteerd (Raad van State-richtlijn). Voorbeeld: bij windturbines van 250 m hoog kunnen bewoners die tot 2,5 km van een windturbine wonen extra meeprofiteren van de financiële of maatschappelijke opbrengst van het windpark.  
  • Het is voor iedereen mogelijk om mee te profiteren. Ook als je wat minder te besteden hebt en niet zo makkelijk kunt investeren. Financiële participatie moet toegankelijk en inclusief zijn. Bijvoorbeeld door voorfinanciering voor midden- en lage inkomens.  

 

Hoe krijgt de verdeling van de opbrengsten meer concreet vorm? 

Uitgangspunt van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch  is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. 

 

 

Praat mee! 

Voor de inwoners van 's-Hertogenbosch loopt er momenteel een vragenlijst die iedereen kan invullen. Hoe denkt u dat de opbrengsten van het windpark verdeeld moeten worden? Vul de vragenlijst in tot en met 15 april 2024. 

 

Naar de vragenlijst