Hoofdinhoud

Verdeling opbrengsten van het windpark in de gemeente Oss

Uitgangspunt van de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Oss is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. De gemeente Oss wil financiële participatie later oppakken. Op dat moment kunnen inwoners ook meepraten over de vorm waarin dat kan gebeuren.