Hoofdinhoud

Wat

De opgave in De Duurzame Polder is duurzame energie opwekken, rekening houdend met waarden en belangen in gebied zoals wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

 

  • In het Osse deel van de Duurzame polder wil de gemeente Oss 0,514 Petajoule aan duurzame energie per jaar opwekken met windmolens op twee kilometer van de bebouwde kom. Hoeveel windmolens precies nodig zijn om deze hoeveelheid energie op te wekken, hangt af van het type windmolens dat wordt gekozen en de opstelling van de molens. 
  • De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in het Bestuursakkoord 2022-2026 vastgelegd dat zij voor 2030 16 windmolens wil realiseren in de Duurzame polder, binnen de bestaande randvoorwaarden. De windmolens moeten vóór 2025 vergund zijn.