Hoofdinhoud

Het zoekgebied

Op de afbeelding is het zoekgebied van de Duurzame Polder te zien. De Duurzame Polder ligt tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Globaal strekt het gebied zich uit van de bebouwde kern van Rosmalen in het westen naar die van Oss in het oosten en de Maas in het noorden naar de Kruisstraat, Heeseind en de spoorlijn in het zuiden.

 

De streepjes markeren de gemeentegrenzen. Het open gebied in het midden is het zoekgebied voor windmolens. De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft besloten de windmolens op minstens één kilometer van de bebouwde kom te plaatsen. De Osse gemeenteraad gaat uit van twee kilometer afstand tot de bebouwde kom.