Hoofdinhoud

Wat is financiële participatie?

Met het windpark in de Duurzame Polder tussen Rosmalen en Oss kan in één keer een grote stap worden gezet naar betaalbare en duurzame energie voor iedereen.  Hiermee nemen we samen de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Waardevolle opbrengsten van wind in de polder. De windturbines in de Duurzame polder leveren naast duurzame energie ook geld op. De gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch vinden een eerlijke verdeling van de lusten en lasten belangrijk. De lokale omgeving hoort mee te profiteren van een windpark.  

 

Eerlijk delen  

Een deel van de opbrengsten gaat naar de grondeigenaren, ontwikkelaars en investeerders in het windpark. Zij doen grote investeringen en zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het windpark. Een deel van de opbrengsten is bedoeld voor de omgeving. Dit noemen we financiële participatie en sluit aan bij belofte dat de lusten en lasten van een windpark eerlijk verdeeld moeten worden. Bij financiële participatie investeert ook de omgeving in windturbines en/of heeft voordelen van de opbrengst van windenergie.   

 

Verschillende manieren van verdelen opbrengst windpark 

Er zijn verschillende vormen en regelingen om maatschappelijk en/of financieel mee te profiteren van een windpark. De manieren van financieel participeren zijn beschreven in het Klimaatakkoord (2019). Voor de gemeenteraden van ‘s-Hertogenbosch en Oss zijn deze uitgangspunten de basis voor financiële participatie in de Duurzame Polder. De uitgangspunten zijn in beide gemeenten uitgewerkt in raadsbesluiten -en kaders. Bekijk de gemeentelijke uitwerking in Oss en 's-Hertogenbosch via volgende linkjes: 

 

 

Lokaal eigendom 

In het Klimaatakkoord is ook opgenomen dat bij grote energieprojecten (wind en zon) gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom. Dit betekent dat inwoners, ondernemers en organisaties uit de omgeving ook mede-eigenaar kunnen worden van het project. Dat gaat dus verder dan alleen financiële participatie. Het gaat óók om zeggenschap over bijvoorbeeld de ontwikkeling, realisatie en exploitatie. De invulling hiervan is maatwerk.  

 

 

Rol van energiecoöperaties 

Een belangrijke partij bij de invulling van lokaal eigendom kunnen energiecoöperaties zijn.In een energiecoöperatie werken bewoners, en eventueel ook andere partijen, samen om bijvoorbeeld energieadvies te geven. Of zelfs een windturbine te realiseren. Een coöperatie is een vereniging met een bestuur en een gezamenlijk doel.  Samenwerkende bewoners en/of partijen kunnen via een energiecoöperatie zeggenschap krijgen over een windpark door uiteindelijk (gedeeltelijk) eigenaar te worden van een of meerdere windturbines. Hiervoor is veel kennis en geld nodig, dat bewoners samen organiseren via een coöperatie. Een energiecoöperatie kan ook het belang van leden vertegenwoordigen die niet direct in een windpark kunnen of willen deelnemen. Zo kunnen energiecoöperaties een belangrijke rol spelen in het invullen van lokaal eigendom.  

 

 

Hoe krijgt de verdeling van de opbrengsten meer concreet vorm? 

Uitgangspunt van de gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Oss is dat de lokale gemeenschap meeprofiteert. Daarbij is extra aandacht voor de direct omwonenden die vlak bij de windturbines wonen. En dat mensen met een smalle beurs ook profijt hebben van de opbrengsten die het windpark geeft. 

 

 

Praat mee! 

Voor de inwoners van 's-Hertogenbosch loopt er momenteel een vragenlijst die iedereen kan invullen. Hoe denkt u dat de opbrengsten van het windpark verdeeld moeten worden? Vul de vragenlijst in tot en met 15 april 2024. 

 

 

Naar de vragenlijst