Hoofdinhoud

Documenten over Ontwerpfase 2022 - 2023

Ontwerpfase 2022 - 2023

Procesplanning 2023

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Quick Scan Duurzame Polder

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Verslag Klankbordgroep 30 mei - 2022

Verslag Klankbordgroep 12 mei - 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Plan van Aanpak Duurzame Polder