Hoofdinhoud

Documenten over Ontwerpfase 2022 - 2023

Ontwerpfase 2022 - 2023

Procesplanning 2023

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Rapport resultaten online consultatie ontwerpend onderzoek juni 2023

Tussenrapport Denkrichtingen en Varianten

Verslag Atelier 20 april 2023

Verslag Atelier 10 mei 2023

Rapport "Ontwikkeling varianten planMER en uitwerking deelgebieden""

Quick Scan Duurzame Polder

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Plan van Aanpak Duurzame Polder