Hoofdinhoud

Documenten over Ontwerpfase 2022 - 2023

Ontwerpfase 2022 - 2023

Presentatie Atelier 24 januari 2024 - concept Voorkeursalternatief

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Rapport resultaten online consultatie ontwerpend onderzoek juni 2023

Verslag Atelier 20 april 2023

Verslag Atelier 10 mei 2023

Samenvatting concept PlanMER-rapport

Presentatie Atelier 9 november 2023 - Inzichten concept PlanMER

Verslag Atelier 9 november 2023

Verslagen Spreekuren november - december 2023

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Plan van Aanpak Duurzame Polder