Hoofdinhoud

Documenten over Ontwerpfase 2022 - 2023

Filter

Klik op een van de onderstaande categorieën om te filteren.
Toon alle documenten Algemeen Beoordelingsfase 2024 Ontwerpfase 2022 - 2023 Verkenningsfase 2017 - 2021 Financiële Participatie Verslagen Stuurgroep Duurzame Polder Verslagen Klankbordgroep Duurzame Polder

Ontwerpfase 2022 - 2023

Presentatie Atelier 24 januari 2024 - concept Voorkeursalternatief

Verslag - Bijeenkomst Grondeigenaren op 15 februari 2024

Presentatie - Bijeenkomst Grondeigenaren op 15 februari 2024

Verslag Atelier 13 maart 2024

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Quick Scan Duurzame Polder

Tussenrapport Denkrichtingen en Varianten

Advies Commissie M.e.r.

Aanvullend onderzoek ecologie

Rapport "Ontwikkeling varianten planMER en uitwerking deelgebieden""

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit het ontwerpend onderzoek (tussenrapport)

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Inzichten uit de quick scan milieu

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Toelichting op kaders MER

Presentatie Atelier 20 april 2023 - Introductie

Presentatie Atelier 10 mei 2023: werkboek

Rapport resultaten online consultatie ontwerpend onderzoek juni 2023

Verslag Atelier 20 april 2023

Verslag Atelier 10 mei 2023

Samenvatting concept PlanMER-rapport

Presentatie Atelier 9 november 2023 - Inzichten concept PlanMER

Verslag Atelier 9 november 2023

Verslagen Spreekuren november - december 2023

Vragen en antwoorden over windturbines en gezondheid

Verslag bewonersbijeenkomsten januari - februari 2023

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 Oss

Samenvatting bewonersbijeenkomst sept-okt 2022 's Hertogenbosch

Presentatie bewonersbijeenkomsten sept-okt 2022

Online reacties toetsing kansen en waarden 2022

Samenvatting belangenorganisaties bijeenkomst sept 2022

Plan van Aanpak Duurzame Polder