Hoofdinhoud

Documenten over Beoordelingsfase 2024

Filter

Klik op een van de onderstaande categorieën om te filteren.
Toon alle documenten Algemeen Beoordelingsfase 2024 Ontwerpfase 2022 - 2023 Verkenningsfase 2017 - 2021 Financiële Participatie Verslagen Stuurgroep Duurzame Polder Verslagen Klankbordgroep Duurzame Polder

Beoordelingsfase 2024

Rapport - DEEL 1 - Resultaten online consultatie concept Voorkeursalternatief

Rapport - DEEL 2 - Resultaten online consultatie Ontwikkelkansen

Verslag Atelier 24 januari 2024

Vragen en antwoorden consultatie concept Voorkeursalternatief

Ontwerpnota HNS - concept Voorkeursalternatief

Raadsinformatiebrief concept VKA Oss

Raadsinformatiebrief concept VKA 's-Hertogenbosch

Plan-MER

Bijlage IX Plan-MER: Visualisaties windturbines Duurzame Polder

Bijlage X Plan-MER: Proefstikstofdepositieberekening

Bijlage XI Plan-MER: Proefberekening afbladdering windturbinebladen

Bijlage XII Plan-MER: Afbeeldingen geluidsbelasting Duurzame Polder

Bijlage XIII Plan-MER: Afbeeldingen onderzoek externe veiligheid

Bijlage XIV Plan-MER: Afbeeldingen slagschaduw

Bijlage XV Plan-MER: Toelichting ruimtelijke principes