Hoofdinhoud

Documenten over Beoordelingsfase 2024

Beoordelingsfase 2024

Ontwerpnota HNS - concept Voorkeursalternatief

Raadsinformatiebrief concept VKA Oss

Raadsinformatiebrief concept VKA 's-Hertogenbosch

Plan-MER

Bijlage I Plan-MER: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Bijlage II Plan-MER: Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Bijlage III Plan-MER: Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Bijlage IV Plan-MER: Quick Scan Duurzame Polder

Bijlage V Plan-MER: Tussenrapport Denkrichtingen en Varianten

Bijlage VI Plan-MER: Advies Commissie M.e.r.

Bijlage VII Plan-MER - Aanvullend onderzoek ecologie

Bijlage VIII Plan-MER: Rapport "Ontwikkeling varianten planMER en uitwerking deelgebieden""

Bijlage IX Plan-MER: Visualisaties windturbines Duurzame Polder

Bijlage X Plan-MER: Proefstikstofdepositieberekening

Bijlage XI Plan-MER: Proefberekening afbladdering windturbinebladen

Bijlage XII Plan-MER: Afbeeldingen geluidsbelasting Duurzame Polder

Bijlage XIII Plan-MER: Afbeeldingen onderzoek externe veiligheid

Bijlage XIV Plan-MER: Afbeeldingen slagschaduw

Bijlage XV Plan-MER: Toelichting ruimtelijke principes