Hoofdinhoud

Voorstel kleinere opgave voor Bossche deel Duurzame Polder

nieuws
01-04-2021

De hoeveelheid op te wekken duurzame energie tot 2030 voor het Bossche deel van de Duurzame Polder, wordt verkleind. Dat stelt het Bossche college voor aan de gemeenteraad in het voorstel over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). De RES 1.0 is de definitieve uitwerking van de Concept-RES, waar de gemeenteraad eerder mee instemde. Met de RES geeft de regio Noordoost-Brabant invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

 

Het deel van de opgave dat nog gerealiseerd moet worden in ‘s-Hertogenbosch was 1,04 Petajoules en wordt 0,86 Petajoules. De belangrijkste reden voor de verkleining zijn de gerealiseerde grote zon-op-dak projecten. Van deze kleinere opgave gaan de 100 hectare zonnevelden, die buiten de polder komen, nog af. Dit betekent dat er tot 2030 wat minder windmolens en/of zonnevelden in de Duurzame Polder nodig zijn. Dit  in vergelijking met het voorstel dat in de Concept-RES stond. Op dit moment is dat nog niet in precieze aantallen uit te drukken. 

 

Vervolg

Afgelopen januari stemde de gemeenteraad van Oss na aanvullingen in met de plannen voor de Duurzame Polder. De gemeente ’s-Hertogenbosch deed dat in oktober vorig jaar. Binnenkort neemt de provincie Noord-Brabant als derde partij in de samenwerking een besluit naar aanleiding van de Verkenning. Daarna beraden gemeenten en provincie zich over de vervolgaanpak.

 

Blijf op de hoogte

Zodra er nieuws is, dan informeren wij u hierover. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Duurzame Polder? Schrijf u dan in voor de online nieuwsbrief via de website www.duurzamepolder.nl.