Hoofdinhoud

Ontwikkelkansen per thema

De ambitie voor het project duurzame polder is dat het een integrale ontwikkeling is. Naast energieopwekking gaat het om ontwikkelingen op het gebied van: 

 

De ontwikkelkansen worden gekoppeld aan het Voorkeursalternatief voor windenergie. Dit wordt verder uitgewerkt en verankerd in het Programma voor de Duurzame Polder. Daarin wordt ook verder ingegaan op uitvoerbaarheid en financiering.