Hoofdinhoud

Projectinformatie

De Duurzame Polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Om hier een bijdrage aan te leveren, hebben de Provincie en de twee gemeenten samen verkend wat de mogelijkheden zijn om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder (de Duurzame Polder) duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. Daarbij zijn de belangen die in het gebied spelen meegenomen.


De Bossche en Osse Colleges van B&W hebben op basis van de verkenning de gemeenteraden aangeraden om de Duurzame Polder aan te wijzen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie met windturbines en zonnevelden. Daarbij moet de polder minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Hiermee realiseren Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgaven voor energieopwekking van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030. De colleges stellen ook voor om te kiezen voor integrale gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat ook waarden en functies als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, biodiversiteit, water, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de aanpak. In oktober 2020 besluiten de gemeenteraden over dit advies.

 

Impressie projectgebied