Hoofdinhoud

Zienswijzennota en beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

17-03-2023

De colleges van burgemeester en wethouders van Oss en ’s-Hertogenbosch hebben op 7 maart 2023 ingestemd met de Zienswijzennota NRD MER Duurzame Polder en de Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder. In de Zienswijzennota staan de reacties op alle ingediende zienswijzen. In de Beantwoording adviezen wordt gereageerd op de adviezen van overheids-gerelateerde instanties, zoals de provincie Noord-Brabant en de GGD.

 

Vaststelling zienswijzennota en beantwoording adviezen NRD MER

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en detailniveau. In de NRD staat beschreven wat er in de milieueffectrapport (MER) wordt opgenomen, onderzocht en beschreven. De NRD MER Duurzame Polder werd in september 2022 ter inzage gelegd voor zienswijzen zodat ook de bewoners uit de omgeving er op konden reageren.
 
In de Zienswijzennota op de NRD staan de reacties op alle ingediende zienswijzen vanuit de omgeving. We ontvingen een groot aantal zienswijzen. Dit bevestigt de betrokkenheid vanuit de omgeving. Uit de verschillen tussen de zienswijzen blijkt ook met hoeveel, deels tegenstrijdige, belangen we rekening moeten houden. We blijven ernaar streven dat we samen met alle betrokkenen tot een Voorkeursalternatief (VKA) komen waaruit blijkt dat ieders belang zorgvuldig is gewogen. In de Beantwoording adviezen wordt gereageerd op de adviezen van overheids-gerelateerde instanties.


De colleges van burgemeester en wethouders van Oss en ’s-Hertogenbosch hebben op 7 maart 2023 ingestemd met de Zienswijzennota NRD MER Duurzame Polder en de Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder. Alle stukken zijn onderaan deze pagina en op de pagina Documenten, Ontwerpfase 2022 - 2023 terug te vinden. 

 

Duurzame Polder als gebied voor duurzame opwek

Sinds 2017 werken de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss aan plannen voor de Duurzame Polder. Dit in afstemming met provincie Noord-Brabant, het Rijk en de omgeving. De Duurzame Polder is door de gemeenteraden als gebied voor grootschalige opwekking van duurzame energie met windturbines aangewezen. Met een integrale gebiedsontwikkeling als onderdeel van de opdracht, ligt er ook een taak om andere kwaliteiten in het gebied te ontwikkelen. Deze plannen in de Duurzame Polder vragen om onderzoek naar de milieueffecten.

 

Mileueffectrapport (MER)

In het kader van de plan- en besluitvorming voor de Duurzame Polder wordt een m.e.r.-procedure (waarbij m.e.r. staat voor milieueffectrapportage) doorlopen en een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De NRD bevat de kaders van en de onderzoeksmethodiek voor het MER: wat wordt in het MER onderzocht (reikwijdte) en op welke manier (detailniveau).
Met de MER hebben de gemeenten in het plan- en besluitvormingstraject alle informatie beschikbaar om tot een zorgvuldige afweging en besluit te komen over het voorkeursalternatief. We willen voor eenieder duidelijk en transparant zijn waar deze afweging en keuze op is gebaseerd. Het doel van het MER is om milieubelangen volwaardig en vroegtijdig in te brengen in plan- en besluitvorming om zo te komen tot een weloverwogen voorkeursalternatief.

 

Documenten

Beantwoording adviezen NRD MER Duurzame Polder

Zienswijzenota NRD MER Duurzame Polder

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

 

Vragen

Heeft u verder vragen over de Duurzame Polder neemt u dan contact op met de projectorganisatie via info@duurzamepolder.nl.

 

Hebt u een zienswijze ingediend en geen antwoordbrief ontvangen? Dat kan. We hebben zienswijzen ontvangen met onvolledige adresgegevens. Daardoor konden we deze indieners geen antwoordbrief toesturen. Bezorg je naam en volledige adresgegevens aan info@duurzamepolder.nl en wij zorgen dat je de antwoordbrief alsnog in de bus krijgt.