Hoofdinhoud

Windexcursie naar Windpark Deil goed bezocht

nieuws
24-01-2023

Zo’n  80 geïnteresseerden namen 21 januari deel aan de door projectgroep Duurzame Polder georganiseerde windexcursie naar Windpark Deil. Hier konden de aanwezigen zelf ervaren wat een windpark van dichtbij inhoudt. Het werd een koude, maar informatieve dag, waarop de deelnemers uitleg kregen van leden van coöperatie Betwuwewind - mede-eigenaar van windpark Deil - over windenergie en hoe je daar financieel van kunt meeprofiteren. Zowel voor- als tegenstanders van de ontwikkeling in de Duurzame Polder waren op de excursie afgekomen.  

 

Projectmanager Erik Opdam is tevreden over de excursie. “De behoefte aan een deze excursie was groot. Dat merkten we tijdens de informatiebijeenkomsten die we afgelopen najaar hielden in de gemeenten Oss en Den Bosch. Om tegemoet te komen aan de vragen maar ook de zorgen die er leven bij bewoners, hebben we deze excursie georganiseerd. Hier kon men met eigen ogen en oren ervaren hoe een windmolenpark eruitziet. Deze locatie in Deil, waar al windturbines zijn gerealiseerd, geeft een beeld van hoe de windturbines die we voorzien hebben in het gebied Duurzame Polder eruit kunnen komen te zien”. Behalve bewoners uit de gemeenten Oss en Den Bosch waren er ook vertegenwoordigers van bewonersgroepen, belangenorganisaties en politieke partijen aanwezig bij de excursie.

 

Bewonersbijeenkomsten 
In het Bossche deel van de Duurzame Polder zijn 16 windturbines voorzien, voor Oss zijn nog geen concrete aantallen bekend. Gemeente Oss richt zich op de realisatie van een opwek van 0,514 PetaJoul. Vanaf 30 januari t/m 9 februari 2023 staan er weer bijeenkomsten gepland waarop bewoners mee kunnen praten over het project. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden (er zijn nog plekken vrij).

 

Themabijeenkomst gezondheid
Daarnaast vindt er op 25 januari om 20 uur een online bijeenkomst plaats waarin mensen in gesprek kunnen met deskundigen over het onderwerp gezondheid. De uitzending is te hier live te volgen bekijken. 


Die uitzending is 26 januari terug te kijken in het gemeentehuis van ’s-Hertogenbosch. Aanmelden kan hiervoor kan hier. Na de herhaling komt de uitzending ook beschikbaar op deze website.