Hoofdinhoud

Voorkeursalternatief Duurzame Polder verwacht in januari 2024

nieuws
22-12-2023
Met de kerstdagen voor de deur, is dit een ideaal moment om even terug te kijken en vooruit te blikken. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd in het project de Duurzame Polder? En, waar gaan we naar toe? We beginnen het nieuwe jaar met de presentatie van het concept Voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder met windturbines. En daar mag iedereen nog iets van vinden!

 

2023 in een notendop: twee windexcursies, een themasessie gezondheid, denkrichtingen, varianten én een Plan-MER

Het was zeker niet (wind)stil rond de Duurzame Polder. In januari en juni trokken we met geïnteresseerden inwoners naar Windpark Deil en Windpark Ospelwind. Er was een themasessie rond gezondheid waar iedereen bezorgdheden kon delen en vragen beantwoord werden. Meer dan eens kwamen we met inwoners en belangenorganisaties samen: zo stond er in januari een tentoonstelling op het gemeentehuis van Oss en in het wijkcentrum van Rosmalen, kwamen belangenorganisaties drie keer samen in verschillende ateliers, waren er individuele spreekuren én voor het eerst kon iedereen ook digitaal meedoen met de Duurzame Polder via een online consultatie. 

 

Inhoudelijk passeerden er een Zienswijzenota, een Quick-scan milieu, een Tussenrapportage en een Tussentijds Advies van de Commissie MER. We gingen van vier denkrichtingen en 16+8 varianten naar vijf varianten. Die vijf varianten werden afgelopen zomer onderzocht op hun milieueffecten in een Plan-MER. Met alle opgehaalde input bij inwoners, belangenorganisaties en initiatiefnemers enerzijds, en de onderzoeksinformatie anderzijds, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een concept Voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder.

 

 

Vooruitblik 2024: een Voorkeursalternatief (VKA) voor de Duurzame Polder 

Het concept VKA voor de inrichting van de polder met windturbines is in aantocht. In dat concept VKA zijn alle belangen met elkaar afgewogen en zoveel als mogelijk meegenomen.Van midden januari tot begin februari krijgt iedereen de kans mee te kijken en zijn of haar mening hierover achter te laten. Hetzij via de online consultatie of op een inloopmoment. Op 24 januari 2024 bespreken we het concept VKA met belangorganisaties tijdens het voorlopig laatste atelier. De feedback opgehaald tijdens de inloopmomenten, de online consultatie en het atelier wordt gebundeld en meegegeven in een toelichtende nota aan de Raden. 

De Raden bespreken het concept VKA voor de polder in maart. Hierna breekt een nieuwe fase aan, de besluitvormingsfase. Ook in deze fase worden opnieuw participatiemomenten voorzien. Zo zal het Ontwerp-Programma vlak voor de zomer terinzage liggen, komt er op basis van de ingebrachte zienswijzen een nieuwe zienswijzennota én uiteindelijk wordt alles zorgvuldig afgewogen en volgt er in oktober 2024 een beslissing door de Raden over de inrichting van de polder met windturbines. Daarna volgt de vergunningsfase waarin de daadwerkelijke opstelling van windturbines wordt uitgewerkt.

 

Tot slot gaan we in de komende periode ook graag in gesprek over hoe iedereen kan meeprofiteren in de opbrengsten met de financiële participatie.