Hoofdinhoud

Verkenning Duurzame Polder: inspreken en behandeling gemeenteraden

nieuws
25-08-2020

De data van de behandeling van de Verkenning Duurzame Polder in de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch zijn bekend. Beide gemeenteraden kennen een eigen besluitvormingstraject. Deze zijn niet identiek, maar kennen wel allebei een mogelijkheid voor bewoners en andere betrokkenen om in te spreken.

 

Belangrijke data voor de gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch behandelt op 23 september in de Commissie Omgeving en op 6 oktober in de Raadsvergadering de Verkenning Duurzame Polder. 

 

Voordat de Bossche gemeenteraad een besluit neemt is er voor bewoners en andere betrokkenen mogelijkheid om in te spreken. Dit kan op 14 september, met een mogelijke uitloopt naar 15 september, tijdens Informeren & Ontmoeten. U moet zich hiervoor aanmelden. Informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website. U kunt ook bellen met 073-6155423.

 

Belangrijke data voor de gemeente Oss

De gemeenteraad van Oss behandelt de Verkenning Duurzame Polder in de adviescommissie Ruimte op 15 oktober. Voor bewoners en andere betrokkenen is er op deze datum mogelijkheid om in te spreken.

 

Op 16 september en 23 september organiseert de Osse gemeenteraad een tweetal openbare hoorcommissies over windenergie. Deze commissies starten om 19.00 uur en zijn voor iedereen live te volgen via deze livestream-link. Vanwege de Corona maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn bij de hoorcommissies.

 

De  Osse gemeenteraad is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. Naar verwachting zal dit 29 oktober zijn. Voor meer informatie over de hoorcommissies en de inspraakmogelijkheden kunt u terecht bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.

 

Verkenning Duurzame Polder

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss hebben de ambitie om in 2050 energieneutraal zijn. Om hier een bijdrage aan te leveren, hebben beide gemeenten en de provincie verkend wat de mogelijkheden zijn voor opwekking van zonne-energie en windenergie in de Duurzame Polder.

 
Stukken downloaden

Het eindrapport over de Verkenning Duurzame Polder en de raadsvoorstellen zijn te downloaden via deze website