Hoofdinhoud

Update project Duurzame Polder

nieuws
29-11-2022

In september en oktober hebben de bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we omwonenden geïnformeerd over de stand van zaken en het proces dat we gaan doorlopen. Daarnaast hebben we kansen en waarden uit 2019 getoetst en waar nodig aangevuld.

 

De eerste bijeenkomst van een reeks bijeenkomsten staat gepland op 12 december met de belangenorganisaties, initiatiefnemers en bewonersgroepen. Op de agenda van deze bijeenkomst staat de voortgang van het ontwerpend onderzoek en de voorbereiding van de bewonersbijeenkomsten begin 2023. Zodra hiervoor concrete data zijn gepland, hoort u dit van ons.

 

De projectgroep is gestart met de organisatie van een tweetal andere bijeenkomsten voor omwonenden. Tijdens de bewonersbijeenkomsten van september en oktober 2022 hebben bewoners vragen gesteld en zorgen geuit over gezondheidsaspecten die samenhangen met de komst van windturbines in het gebied Duurzame Polder. Daarnaast werd een aantal keren de vraag gesteld of het mogelijk is om bij een vergelijkbaar windmolenpark te gaan kijken.

 

Daarom werkt de projectgroep aan de organisatie van een gezondheidsseminar in samenwerking met gezondheidsexperts. Daarnaast is de projectgroep bezig met de organisatie van een windexcursie naar een windpark. Zoals het er nu naar uitziet vindt zowel het gezondheidsseminar als de windsafari in januari plaats. Zodra er concrete data gepland zijn informeren wij u hierover via deze nieuwsbrief.

 

Kijkende naar het onderstaande proces zijn we als projectgroep bezig met de volgende stappen: De ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ heeft ter inzage gelegen. De ontvangen zienswijzen hierop worden verwerkt in een zienswijzenota. De ‘toetsing op de kansen en waarden’ uit 2019 heeft plaatsgevonden tijdens de diverse (bewoners)bijeenkomsten. Dit wordt op dit moment verwerkt in een kansen- en waardenkaart. Het ontwerpend onderzoek dat gaat leiden tot verschillende varianten is gestart. We houden u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.