Hoofdinhoud

Tussentijds advies van de Commissie MER

05-07-2023

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in de Duurzame Polder een windturbinepark mogelijk maken. Naast energie, zijn er in het gebied nog andere opgaven zoals waterkwaliteit, landbouw, biodiversiteit en recreatie. Momenteel liggen er vijf varianten op tafel. Deze varianten worden in een milieueffectenrapport (MER) onderzocht op milieugevolgen. Op basis van de uitkomsten van het MER werkt het project eind dit jaar toe naar een voorkeursalternatief voor de inrichting van de polder met windturbines.  
 
Woensdag 5 juli heeft de Commissie MER een Tussentijds Advies over de conceptvarianten van de Duurzame Polder gepubliceerd. Dit advies komt er op vraag van de projectgroep van de Duurzame Polder. De projectgroep stelt de suggesties van de Commissie zeer op prijs: “het is een constructief advies, dat ons zinvolle handvatten geeft voor het vervolg." 
 


Betrek natuur en laagvliegroutes bij plaatsing windturbines Duurzame polder 

In haar Tussentijds Advies schrijft de Commissie MER dat er in de Duurzame polder sprake is van grootschalig agrarisch natuurbeheer (weide- en watervogels). Daarnaast is een deel van de polder aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB). Boven de polder liggen laagvliegroutes van Defensie. In haar advies vraagt de Commissie beperkingen vanuit natuur en luchtvaart nu al zoveel als mogelijk mee te nemen, en ontwerpen voor plaatsingsgebieden voor windturbines hierop aan te passen waar nodig. 

 
Milieueffectenonderzoek  

De ontwerpers van de Duurzame Polder zijn momenteel aan de slag om waar nodig de varianten op basis van het advies van de Commissie aan te passen. Ook de suggesties uit de online-consultatieronde van afgelopen juni worden hierin meegenomen. Dat wil zeggen dat de rapportage over de varianten eind augustus openbaar komt. Het milieueffectenonderzoek gaat vermoedelijk half juli van start. Na de zomer komen we bij u terug met de resultaten van dit onderzoek.  


 
Lees het volledige advies van de Commissie MER op hun website.