Hoofdinhoud

Tentoonstelling over de ontwikkelmogelijkheden van de Duurzame Polder

nieuws
26-01-2023

Op basis van de kwaliteiten, kansen, waarden en aandachtspunten die eind 2022 tijdens de eerdere bijeenkomsten met belangenorganisaties en bewoners zijn opgehaald, heeft het ontwerpbureau verschillende ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst van de Duurzame Polder verkend.

 

De ontwikkelmogelijkheden worden getoond in een tentoonstelling die vanaf 31 januari gedurende twee weken te zien zal zijn in de publiekshal van het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan en in wijkcentrum Windkracht 5, Deltalaan 140 in Rosmalen. In het gemeentehuis van de gemeente Oss is de tentoonstelling te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden. De tentoonstelling in Windkracht 5 is dagelijks geopend van 16 tot 20 uur.

 

Tentoonstelling

Voor bezoekers van de tentoonstelling is er mogelijkheid  om een reactie te geven op de ontwerpen. In deze fase conceptvarianten genoemd. Bezoekers kunnen een reactie in de reactiebus doen, of deze online via de QR-code achterlaten. Met deze inbreng worden de conceptvarianten verder uitgewerkt. Daarnaast kunt u het overzicht van onderwerpen die van belang zijn voor de vergelijking en weging van de varianten aanvullen. Dit vormt de basis van het afwegingkader voor de varianten.  
De conceptvarianten  worden door de ontwerpers verder uitgewerkt tot varianten die in dit proces zorgvuldig afgewogen moeten worden om te komen tot alternatieven. Die alternatieven worden onderzocht op gevolgen voor het milieu in het MER-onderzoek, dat in nauwe samenhang met het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd. In de milieueffectrapportage (MER) wordt ook een voorkeursalternatief beschreven.  Wanneer beide gemeenteraden positief over besluiten over het voorkeursalternatief volgt de vergunningverlening voor de windturbines.
In de vergunningsfase nemen de gemeenten vervolgens besluiten over de bouw van de windturbines en over het versterken van de kwaliteiten in het gebied.

Bekijk hier de denkrichtingen die deel uitmaken van de tentoonstelling. Reactie geven was mogelijk tot 13 februari 2023. 

 

Bewonersbijeenkomsten
Naast de tentoonstelling vinden er op 6 verschillende avonden op 5 plekken bewonersbijeenkomsten plaats:
30 januari in Lith (De Snoeck, Marktplein 24), 31 januari Nuland (De Meent, Prins Bernhardplein 10), 1 februari in Oss (gemeentehuis, Raadhuislaan 2), 7 en 8 februari in Rosmalen (Windkracht 5, Deltalaan 140) en 9 februari in Geffen (De Koppelinck, Kloosterstraat 6). 

 

De avonden hebben het karakter van een inloopavond. U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en uiterlijk 21.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen bezoekers de conceptvarianten  bekijken en bespreken met de ontwerpers van de Duurzame Polder.

 

In eerdere bijeenkomsten hebben omwonenden en andere belanghebbenden ons meegegeven wat belangrijk is voor de toekomst van de Duurzame Polder. De landschapsontwerpers van ontwerpbureau H+N+S zijn met deze kansen, waarden, zorgen en aandachtspunten aan de slag gegaan. Ze hebben verschillende mogelijkheden voor de Duurzame Polder op een rij gezet. 

We delen deze eerste varianten graag met omwonenden en andere belanghebbenden. Het doel in deze fase is namelijk om zo veel mogelijk opties in beeld te krijgen. Hoe kunnen we de mogelijkheden voor de polder verbeteren, aanvullen of verrijken? We horen het graag! 

 

Aanmelden voor de avonden kan via de website www.duurzamepolder.nl/agenda 

Na de bijeenkomsten informeren we u over de resultaten van de avonden via de nieuwsbrief en de website. 

 

Zienswijzennota NRD
In februari/maart 2023 komt ook de reactie van de gemeenten Den Bosch en Oss op de ingebrachte zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Duurzame Polder beschikbaar.