Hoofdinhoud

Start vervolgfase Duurzame Polder met bestuursakkoord rijk, provincie en gemeenten

nieuws
23-12-2021

Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch ondertekenden deze week een bestuursovereenkomst over de Duurzame Polder. Daarmee zetten de partijen zich ook de komende periode samen in voor het opwekken van duurzame energie in de Lithse, Geffense, Nulandse en Rosmalense polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Naar verwachting wordt vanaf komend voorjaar samen met de omgeving gewerkt aan de volgende stap: het ontwerpen van mogelijke landschapsinrichtingen.

 

Regionale Energiestrategie

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen samen in de polder ieder hun eigen resterende opgave voor grootschalige opwekking van energie invullen volgens de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant. In het Osse deel met windmolens en in het Bossche deel met windmolens en zonnevelden. Met de RES geeft de regio invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

 

Eerstvolgende stap is het inrichten van een gezamenlijke projectorganisatie die de plannen gaat uitwerken. De gemeenten hopen in het voorjaar van 2022 met bewoners en andere belanghebbenden te werken aan het toekomstbeeld van de polder binnen de gestelde kaders vanuit de gemeenteraden. Volgens rijksbeleid moeten de vergunningen voor windmolen- en zonneveld-initiatieven voor 2025 zijn verleend.

 

Bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst is het vervolg op de eerdere besluiten van de beide gemeenteraden en van Gedeputeerde Staten over het eindrapport van de gezamenlijke Verkenning Duurzame Polder in de afgelopen jaren. De overeenkomst beschrijft de manier waarop de betrokken overheden in het vervolg gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld. De regie over de plan- en besluitvorming ligt bij beide gemeenten. Het rijk en de provincie dragen financieel bij en denken en werken mee.

 

Reacties van de betrokken bestuurders

Esther Pijs, directeur Warmte & Ondergrond van het ministerie van EZK, namens de staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius:

“In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de regio’s via hun Regionale Energiestrategieën (RES) zorgvuldig afwegen waar nieuwe wind- en zonneparken gerealiseerd kunnen worden. Want in de regio kan het gesprek met de omgeving over de uitwerking van zo’n duurzaam energieproject het beste worden gevoerd. De duurzame polder levert een belangrijke bijdrage aan de RES Noordoost Brabant. Fijn dat we met elkaar tot goede afspraken zijn gekomen en dat beide gemeenten de regie over de verdere uitwerking van deze duurzame energieprojecten in deze polder op zich willen nemen.”

 

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie provincie Noord-Brabant:

“De Duurzame Polder gaat een substantiële en noodzakelijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelen in Noordoost-Brabant. Met de gemeenten in de lead starten we samen een goed omgevingsproces met een zorgvuldige weging van de alternatieven.”

 

Mike van der Geld, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch:

“De ontwikkeling van de Duurzame Polder is van groot belang voor het halen van de klimaatdoelstelling in Noordoost Brabant. De betrokkenheid van provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid onderstreept het provinciale en nationale belang. We werken toe naar een toekomst waarin we energie op kunnen wekken in de Duurzame Polder. Met aandacht voor een goede verdeling van de lusten en de lasten. En een ontwikkeling waarin ook wonen, gezondheid, landbouw, natuur en water betrekken.”

 

Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss:

“Op basis van een langjarig en zorgvuldig voortraject van verkenningen gaan we nu de fase van concrete planontwikkeling in. Hoe belangrijk eigen energieopwekking is en wat daarvoor nodig is, is de laatste maanden voor iedereen duidelijk geworden. De mogelijkheden van de Duurzame Polder kennen we. Nu komt het er op aan om die tijdig en op een verantwoorde wijze naar de vele verschillende belangen vorm te geven.”