Hoofdinhoud

Samenvattingen bewonersbijeenkomsten januari-februari 2023

nieuws
23-02-2023

Bewonersbijeenkomsten

Tussen 30 januari en 9 februari 2023 vonden in totaal zes bewonersbijeenkomsten plaats. Deze stonden in het teken van het aanvullen en verbeteren van vier denkrichtingen die op zijn gesteld op basis van de eerder opgehaalde kansen en waarden. De vier denkrichtingen met in totaal 16 mogelijke opstellingen voor windturbines werden tijdens de bijeenkomsten getoond. Bewoners konden varianten verbeteren en aanvullen en mogelijke nieuwe varianten bespreken. Alle input is verzameld en wordt meegenomen voor de volgende fase. In de volgende fase worden de denkrichtingen ontwikkelt tot 4 à 5 kansrijke ontwerpen. 

 

Tentoonstellingen

De vier denkrichtingen waren ook te bekijken bij de tentoonstelling die opgesteld stond in het gemeentehuis van gemeente Oss en bij Windkracht 5 in Rosmalen. Ook hier bestond de mogelijkheid om de denkrichtingen en mogelijke opstellingen aan te vullen en te verbeteren.  

 

Verslag ingehaalde input

Een overzicht van de opgehaalde input is hier terug te lezen. 

 

Themabijeenkomst financiële participatie

Parallel aan het ontwerpproces verdiepen we ons verder in de mogelijkheden voor financiële participatie. Dit betekent dat we verkennen op welke manier bewoners in en om de polder mee kunnen profiteren van de opbrengsten van de windturbines, om lusten en lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dit willen we samen met u doen. Een deel van u heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Het projectteam Duurzame Polder bereidt themabijeenkomsten in Den Bosch en Oss voor over dit onderwerp. Deze bijeenkomsten vinden naar verwachting in mei plaats. De uitnodiging wordt via de website en de nieuwsbrief gecommuniceerd. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via: www.duurzamepolder.nl/nieuwsbrief