Hoofdinhoud

Resterende energieopgave gemeente Oss gedaald

02-12-2021

De resterende hoeveelheid op te wekken duurzame energie tot 2030 in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) in de gemeente Oss is gedaald. Bij de nieuwe berekening voor Oss is de hoeveelheid op te wekken duurzame energie voorlopig vastgesteld op 0,514 PJ. Dit was eerder 0,59 PJ. Daling van de resterende RES-opgave komt doordat er meer grootschalig zonnepanelen op daken zijn gelegd. Ook zijn er vergunningen verleend voor twee zonneparken en is de berekening van de energieopbrengst van windpark Elzenburg-De Geer aangepast op actuele inzichten.

 
Herijking


De gemeenteraad van Oss heeft begin 2021 opdracht gegeven om in januari 2022 een herberekening te maken voor de resterende duurzame energieopgave van Oss. Vanwege de aankomende besluitvorming over de Bestuursovereenkomst Duurzame Polder op 16 december in de Osse gemeenteraad is deze herijking nu al uitgevoerd.
 
Op donderdag 2 december a.s. wordt dit onderwerp besproken samen met de bestuursovereenkomst Duurzame Polder tijdens de Adviescommissie Ruimte. Deze vergadering start om 17.00 uur en is online te volgen via de volgende link: www.oss.nl/liveuitzending. Via https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/ zijn de agenda en de stukken van deze vergadering in te zien. 


Waarom windmolens en zonnevelden in de Duurzame Polder?


Vanuit het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een bepaalde hoeveelheid wind- en zonne-energie moet opwekken. Als we onze aarde leefbaar willen houden voor onze kinderen en kleinkinderen, moeten we anders gaan produceren en consumeren. Ook willen we minder afhankelijk zijn van de toevoer van elektriciteit vanuit het buitenland. Daarom nemen we maatregelen die bijdragen aan een beter milieu en een gezonde economie, zoals meer energie duurzaam opwekken. Tot 2030 kan dat vooral met zonnepanelen en windmolens.

 

Vooruitblik


Het duurt nog jaren voordat de windmolens en zonnevelden in de polder komen. Eerst krijgt de Osse gemeenteraad de mogelijkheid om te reageren op de bestuursovereenkomst. Dit beschrijft de manier waarop de betrokken overheden gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld. Na ondertekening door alle partners is de samenwerking een feit en het vervolg een stap dichterbij. Het vervolg inclusief het betrekken van de omgeving start op zijn vroegst in het voorjaar van 2022