Hoofdinhoud

Provincie blijft samenwerken en kleinere opgave Bossche polderdeel is definitief

nieuws
28-05-2021

Provincie Noord-Brabant blijft samenwerken aan Duurzame Polder

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant besloten op 25 mei de samenwerking met de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch voort te zetten voor de Duurzame Polder. Daarmee staan ze achter de plannen om in de Duurzame Polder grootschalige duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. De provincie maakt hierover samenwerkingsafspraken met de gemeenten en het Rijk. Vanwege het vertrek van de gedeputeerde Energie afgelopen vrijdag is Christophe van der Maat vanaf nu betrokken bij de Duurzame Polder namens Gedeputeerde Staten Noord-Brabant. 


De gemeenten en provincie beraden zich nu over de aanpak van het vervolg. Zodra er nieuws is, dan wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt. Mocht u voor die tijd vragen hebben, neem dan contact met ons op.etrokken bij de Duurzame Polder namens Gedeputeerde Staten Noord-Brabant.

 

Kijk voor meer informatie naar de mededeling van Provinciale Staten.

 

Kleinere opgave Bossche polderdeel

Dinsdag 18 mei gaf de Bossche gemeenteraad groen licht aan de invulling van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Met de RES geeft de regio Noordoost-Brabant invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Onderdeel van het Bossche besluit is het verkleinen van de opgave voor duurzame energie in de Rosmalense polder van 1,04 Petajoules naar 0,86 Petajoules. Dat komt vooral doordat meer grote zon-op-dak projecten zijn gerealiseerd.

 

Kijk voor meer informatie over het raadsbesluit naar een filmpje van de Bossche gemeenteraad. Wil je meer weten over de Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant? Bekijk dan de website van de Energiewerkplaats Noord-Brabant.

 

Vervolg en contact 

De gemeenten en provincie beraden zich nu over de aanpak van het vervolg. Zodra er nieuws is, dan wordt dit zo snel mogelijk bekend gemaakt. Mocht u voor die tijd vragen hebben, neem dan contact met ons op.