Hoofdinhoud

Online consultatie en bewonersbijeenkomsten over de Duurzame Polder

nieuws
17-05-2023

Gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken tussen Oss en 's-Hertogenbosch. Tegelijkertijd kijken we in het gebied naar ontwikkelkansen voor wonen, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. Samen met belanghebbenden werken we in verschillende stappen naar een voorkeursalternatief voor het gebied. 

 

Met deze consultatie, ronden we de fase van het ontwerpend onderzoek af. We hebben vijf varianten met windopstellingen voor de MER gemaakt. Die varianten stellen we aan de omgeving voor, digitaal op de website én op vijf bewonersbijeenkomsten. Daarnaast zoomen we in op deelgebieden om de ontwerpmogelijkheden op vlak van landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie e.d. in kaart te brengen. In meerdere ateliers met belanghebbenden werden ideeën opgehaald zoals een klimaatbos of nieuwe toegangswegen. Nu gaan we samen met de omgeving deze ideeën bekijken om te beoordelen of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

 

Online consultatie en bewonersbijeenkomsten

Omwonenden kunnen vanaf 30 mei online meepraten over de invulling van de deelgebieden. Alle informatie hierover wordt verspreid via de nieuwsbrief van de Duurzame Polder en de website www.duurzamepolder.nl.

 

Wilt u nadere toelichting of hulp bij het invullen van de consultatie? Kom dan naar één van de bewonersbijeenkomsten:

 

Dinsdag 30 mei 2023

  • 16.00 tot 18.00 uur in De Koppelinck, Geffen
  • 19.00 tot 21.00 uur in De Snoeck, Lith
  • 19.00 tot 21.00 in Perron-3, Rosmalen

Woensdag 31 mei 2023

  • 16.00 tot 18.00 in De Meent, Nuland
  • 19.00 tot 21.00 in het Gemeentehuis van Oss