Hoofdinhoud

Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage

nieuws
23-09-2022


Het project Duurzame Polder bevindt zich nu in de ontwerpfase. Dat betekent dat we samen met de bewoners die in de omgeving wonen en met andere belanghebbenden, aan de slag gaan met hoe het gebied er uit kan gaan zien. Dat doen we tijdens bewonersbijeenkomsten. De eerste stap in deze fase is het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten hebben hiermee ingestemd. Het document is doorgeleid naar de beide gemeenteraden en ligt nu ter inzage zodat ook de bewoners uit de omgeving er op kunnen reageren.

 

Wat staat er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)?
Om met het onderzoek te kunnen starten, is op een rij gezet welke effecten we gaan onderzoeken. Dat noemen we de onderzoeksagenda en dat staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit document is de basis voor fase 2: de Milieueffectrapportage (MER) en de ontwerpfase. De NRD beschrijft daarnaast wat de kaders zijn en hoe het planproces van de komende jaren er uit ziet.

 

Waar en wanneer kan ik de NRD inzien?
De NRD Duurzame Polder ligt van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage bij beide gemeenten. De NRD is digitaal te raadplegen op: www.duurzamepolder.nl/documenten.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er naar uw mening zaken of belangen over het hoofd worden gezien en suggesties doen. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen.