Hoofdinhoud

Milieueffecten voor de Duurzame Polder bekend

nieuws
06-11-2023

Een uitvoerbaar plan, als we keuzes durven maken. Dat is de conclusie van het concept PlanMER-rapport over de Duurzame Polder. Een PlanMER is een onderzoek naar de te verwachten milieueffecten van verschillende varianten voor de Duurzame Polder. Als we een goede afweging maken tussen energie-opwek, geluid, landschap en landbouw, kan een succesvol plan op tafel gelegd worden. 


Bouwstenen voor het Voorkeursalternatief  

Het concept PlanMER werd op 6 november informatief aan de raden van gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch voorgelegd tijdens een gezamenlijke technische commissie. De resultaten uit het concept PlanMER zijn een belangrijke bouwsteen om zorgvuldig keuzes te kunnen maken richting de ontwikkeling van het Voorkeursalternatief. Naast de milieueffecten uit het concept PlanMER-rapport weegt ook de inbreng die is opgehaald tijdens ateliers, publieksbijeenkomsten en de online consultatie mee, én uiteraard de meegegeven politieke uitgangspunten.  


Het concept PlanMER-rapport 

Uit het concept PlanMER blijkt dat het een lastige opgave wordt om volledig te kunnen voldoen aan alle meegegeven politieke uitgangspunten. Dat betekent wellicht dat we enkele van de uitgangspunten opnieuw tegen het licht moeten houden. Het plan blijkt immers alleen uitvoerbaar als we een goede afweging maken tussen energie-opwek, geluid, natuur en landbouw. Wat is bijvoorbeeld de juiste balans tussen effecten op natuur en geluid? En is er ruimte om anders om te gaan met de afstandsnormen van 1 km (‘s-Hertogenbosch) en 2 km (Oss) als dat geen invloed heeft op het open landschap en eventuele geluidhinder?  
 
De afwegingen nemen we mee in de ontwikkeling van een Voorkeursalternatief voor de Duurzame Polder. Dit bespreken we donderdag 9 november tijdens een atelier met belangenorganisaties. Daarnaast volgen er spreekuren voor belangenorganisaties én kan iedereen opnieuw meepraten tijdens een online consultatie begin volgend jaar. Dan leggen we een concept Voorkeursalternatief op tafel waarover we graag met u in gesprek gaan. De gemeenteraden van Oss en 's-Hertogenbosch nemen hierover in de loop van 2024 een besluit. 


Meer weten?  

Lees de samenvatting van het concept PlanMER-rapport. Het definitieve, volledige rapport wordt bij de vrijgave van het Ontwerp Programma (de eerste helft van 2024) ter inzage gelegd. De samenvatting van het concept PlanMER geeft inzage in de belangrijkste cijfers en conclusies.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact op via info@duurzamepolder.nl.  
 

 

Lees de samenvatting van het concept PlanMER-rapport.