Hoofdinhoud

Gewijzigde tijden raadsvergadering gemeente Oss 28 januari

nieuws
21-01-2021

De gemeenteraad van Oss neemt op 28 januari 2021 een besluit over het Osse deel van de Duurzame Polder. Inmiddels zijn de coronamaatregelen aangescherpt en de kans is groot dat er een avondklok komt. Ook wil de gemeenteraad insprekers voldoende tijd geven. Daarom krijgen insprekers sowieso het woord tijdens een speciale ochtendvergadering van 09.00 uur tot 12.00 uur (ongeacht wel of geen avondklok). Dit geeft duidelijkheid voor de bewoners en voldoende tijd voor een goede voorbereiding. Bij een avondklok is de raadsvergadering van 13.00 – 17.00 uur. Zonder avondklok start de raadsvergadering om 18.30 uur.

 

Programma

Als de avondklok doorgaat, dan is het programma:

  • 09.00- 12.00 uur: insprekers aan het woord. Insprekers krijgen de mogelijkheid om digitaal of fysiek in het gemeentehuis in te spreken. Van iedere raadsfractie is één raadslid aanwezig bij deze inspreekochtend.
  • 13.00-16.00 uur: hybride en voorbereidende raadsvergadering. Woordvoerders van de fracties vergaderen in de raadzaal en de overige raadsleden digitaal. In dit deel wordt het debat gevoerd over de Duurzame Polder.
  • 16.00-17.00 uur: digitale en besluitvormende raadsvergadering. In dit digitale deel neemt de gemeenteraad onder meer een besluit over de Verkenning Duurzame Polder. 

Mocht de Tweede Kamer niet overgaan tot een avondklok, dan start de raadsvergadering om 18.30 uur. De insprekers worden in alle gevallen al in de ochtend gehoord. 

 

Meekijken en inspraak

Door de Coronamaatregelen kan er helaas geen publiek aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Het inspreekgedeelte en de raadsvergadering zijn online te volgen via www.oss.nl/liveuitzending. Voor meer informatie over de inspraakmogelijkheden kunt u terecht bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@oss.nl.

 

Besluit in coronatijd

De gemeenteraad van Oss zoekt binnen de mogelijkheden naar een manier om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens van insprekers om fysiek in te spreken in de aanwezigheid van raadsleden. En de wens van de gemeenteraad om in ieder geval met de woordvoerders van de fracties een fysiek debat te kunnen voeren over dit belangrijke onderwerp.

 

De gemeenteraad vindt het belangrijk om het geluid van belanghebbenden te horen. De raad vindt ook dat een besluit niet nog langer kan worden uitgesteld. Zeker omdat COVID-19 voorlopig nog niet voorbij is. De raad hoopt nu een passend programma te hebben, waarbij aan zoveel mogelijk wensen wordt voldaan.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het project op www.duurzamepolder.nl en alle stukken waarover de gemeenteraad besluit op www.oss.nl/duurzamepolder