Hoofdinhoud

Draagvlak in de Bossche gemeenteraad voor 53 hectare zonnevelden en vervolg

nieuws
13-07-2021

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch sprak 13 juli over 100 hectare voor zonnevelden buiten de Duurzame Polder. De raad verzoekt het college met een aangenomen motie om de groep van positief beoordeelde initiatieven voor zonnevelden van ongeveer 53 hectare te selecteren en de huidige selectieprocedure af te ronden. Verder wil de raad een vervolgproces starten voor de groep van initiatieven die nu niet voldoen aan de eisen: zijn er mogelijkheden waardoor deze toch passen in het landschap? De gemeenteraad hoopt hiermee uiteindelijk minder windmolens en zonnevelden in het Bossche deel van de Duurzame Polder nodig te hebben. Nog minder. Want in mei afgelopen jaar was de opgave voor duurzame energie al verkleind van 1,04 Petajoules naar 0,86 Petajoules dankzij gerealiseerde zon-op-dak projecten.

 

Aanleiding

In oktober 2020 stemde de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in met windmolens en zonnevelden in de Rosmalense polder. Daarbij gaf de raad onder meer opdracht om honderd hectare grond voor zonnevelden buiten de polder te zoeken. De energie die dat oplevert wordt dan afgetrokken van de energieopgave in de polder. Anders gezegd; minder windmolens en/of zonnevelden in de polder.
 

Resultaat

In totaal kwamen er bij de gemeente plannen binnen voor 247 hectare panelen op land en 83 hectare op water. Maar omdat de gemeenteraad bepaalde eisen heeft gesteld, voldoet daarvan niet meer dan circa 53 hectare aan plannen. Onder meer op de Rosmalense Plas, in de Dungense Polder en langs de snelweg in Rosmalen en Vinkel en nabij Kruisstraat.

 
Vervolg

De gemeenteraad wordt over de uitkomst van het vervolgproces geïnformeerd. Als daarover meer duidelijkheid is, dan informeren we u uiteraard ook.