Hoofdinhoud

De kracht van samen in een lokale energiecoöporatie

nieuws
04-04-2024

Met één windturbine kunnen duizenden huishoudens per jaar van groene stroom worden voorzien. En windenergie levert ook geld op. De gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch vinden dat de directe omgeving hiervan hoort mee te profiteren. Inwoners uit ‘s-Hertogenbosch kunnen via een online vragenlijst tot 15 april hun input geven over de verdeling van de opbrengst van windenergie. Inwoners uit Oss kunnen op een later moment meepraten. 


Een manier om lokaal invloed te krijgen op een windpark is door deel te nemen aan een energiecoöperatie. Bosschenaar Niels van Graafeiland heeft samen met een aantal omwonenden uit Oss en 's-Hertogenbosch Coöperatie Eijgen Polder Energie opgericht. Deze energiecoöperatie wil de belangen van de omgeving rond de Duurzame Polder behartigen én het lokaal eigendom mee gaan invullen. Om er zo voor te zorgen dat de energie die de windturbines gaan leveren zo eerlijk mogelijk ten goede komt aan de regio en haar bewoners. Ook medezeggenschap in het windpark is voor Eijgen Polder Energie een belangrijk doel. Denk hierbij aan invloed op een regeling wanneer windturbines stil moeten staan of hoe de opbrengsten lokaal worden verdeeld. 


 

Waarom vindt Coöperatie Eijgen Polder Energie het belangrijk dat een energiecoöperatie lokaal eigendom gaat invullen in de Duurzame Polder? 
Niels van Graafeiland: "Coöperatief is de beste manier om belangen van inwoners te vertegenwoordigen. Zo zijn we een professionele gesprekspartner voor de landeigenaren. Dat werkt beter dan een versplinterde groep individuele bewoners. Bovendien worden leden die niet kunnen of willen investeren ook vertegenwoordigd door de Coöperatie. Dan gaat het om méér dan geld alleen. Omdat een Coöperatie voor haar leden opkomt, zullen ook klachten serieuzer worden genomen."
 
Wat kan Eijgen Polder Energie praktisch doen om lokaal eigendom in te vullen? 
Niels van Graafeiland: "Wij praten op dit moment al met de landeigenaren en de gemeente over lokaal eigendom. We vertegenwoordigen dus nu al de bewonersbelangen. Zonder dat initiatief zouden inwoners waarschijnlijk tot na de vergunningverlening moeten wachten totdat ze een eenzijdig aanbod krijgen om te investeren. Dan is het kiezen of delen. Wij willen ruim daarvoor al meebepalen hoe lokaal eigendom wordt ingevuld." 
 
Wat is de doelstelling en motivatie van Eijgen Polder Energie? 
Niels van Graafeiland: "Mensen gaan verschillend om met de komst van de windturbines. Sommigen staan er niet om te springen, een deel wil ze tegenhouden, en anderen houden zich afzijdig. Maar vaak leven er wel vragen en zorgen. Een groeiende groep bewoners volgt ons. Bij Eijgen Polder Energie willen we kijken hoe het beste rekening gehouden kan worden met die zorgen door mee te praten in een vroeg stadium. Niet pas als ze er al staan. Participeren is dus niet het doel maar het middel om een vinger in de pap te hebben." 
 
Welk inspirerend lokaal duurzaamheidsproject is voor jullie een voorbeeld?  
Niels van Graafeiland: "We praten regelmatig met coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West en kijken hoe zij het georganiseerd hebben. Zij hebben al veel ervaring en kennis opgedaan met de ontwikkeling van een coöperatieve windturbine, waar we dankbaar gebruik van maken. Zij adresseren zorgen van omwonenden en werken samen met ondernemers in de omgeving. Ze zijn het bewijs dat coöperatief eigendom een eerlijk en goed werkend model is."
 
Wil jij ook meedenken over hoe we de opbrengsten van windenergie in de Duurzame Polder eerlijk kunnen verdelen? Woon je in ‘s-Hertogenbosch, vul dan de vragenlijst in. Dat kan tot en met 15 april. Woon je in Oss, dan kan je op een later moment meepraten.

 

Meer weten over energiecoörporatie Eijgen Polder Energie? Kijk op de website www.eijgenpolderenergie.nl.