Hoofdinhoud

Bosschenaren kunnen meepraten over opbrengst windmolens

nieuws
24-05-2023

Onlangs stelde het Bossche College de uitgangspunten voor financiële participatie vast. Met deze kaders in de hand kunnen in principe alle Bosschenaren hun mening geven over een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het windpark.  


In zowel de Bossche gemeenteraad als in het landelijke Klimaatakkoord is vastgesteld dat financiële participatie een belangrijke voorwaarde is om eigenaarschap en draagvlak voor windturbines te vergroten. Denk hierbij aan lokaal eigendom van de opbrengsten of zelf investeren in een windmolen.  


Digitale consultatie 


De keuzes die gemaakt worden op vlak van financiële participatie zijn altijd maatwerk en de stem van de omwonenden is hierbij belangrijk. Hoe dit specifiek uitgewerkt wordt in de Duurzame Polder komt nu aan de orde. Nieuw hierbij is dat dit voor een belangrijk deel via een digitale consultatie op de website plaatsvindt. Daarnaast zullen er minstens twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd worden. Hiermee kan in principe iedere inwoner van 's-Hertogenbosch zijn mening geven. We lanceren de digitale consultatie nog voor de zomer van 2023.  

 

Vervolg 

 

De uitkomsten van de bevraging zijn kaderstellend voor toekomstige afspraken met de initiatiefnemers van het windpark. Uiteindelijk moeten ze verpakt worden in een bindende overeenkomst. Het plan van aanpak wordt momenteel uitgewerkt en begin juni organiseert de projectorganisatie een kennissessie met de wethouders, initiatiefnemers en energiecoöperaties. Hierin wordt meer duidelijk over de exacte planning van de digitale bevraging. Via de website www.duurzamepolder.nl blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

 

Wat als ik een inwoner van Oss ben?  

 

In Oss worden momenteel de kaders voor financiële participatie voorbereid. Wanneer deze goedgekeurd worden door de raad, zullen ook de Ossenaren de kans krijgen om mee te praten over een eerlijke verdeling van de opbrengsten van het windpark.