Hoofdinhoud

Bijna 600 inwoners praten mee over verdeling opbrengsten windpark Duurzame Polder

nieuws
04-07-2024

Met een online publieksconsultatie heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch afgelopen voorjaar haar inwoners bevraagd over financiële participatie en lokaal eigendom in de Duurzame Polder. Bijna 600 deelnemers hebben een reactie achtergelaten. De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het erg belangrijk dat de directe omgeving ook kan profiteren van de opbrengst van wind in de Duurzame Polder. De gemeente wou graag horen van inwoners en organisaties zelf wat zij een eerlijke verdeling van de opbrengsten vinden. In Oss krijgen inwoners op een later moment de kans om mee te praten. 
 
Aan de hand van zes thema’s kregen inwoners vragen en keuzes voorgelegd over de invulling van financiële participatie. De meeste deelnemers vinden het erg belangrijk dat de opbrengsten van het windpark worden gedeeld met de omgeving. Bovendien vindt bijna 70% van de deelnemers dat mensen die dichter bij het windpark wonen, meer moeten profiteren dan degenen die verder weg wonen. BIjna 60% van de deelnemers aan de consultatie komen dan ook uit Rosmalen, één van de dorpen rondom de polder.

 

 

Veel interesse voor deelname aan energiecoöperaties

Maar liefst 55% van de deelnemers wil lid worden van een energiecoöperatie. Als lid van een energiecoöperatie kunnen inwoners, samen met windondernemers, mee profiteren en invloed hebben op het windpark. De gemeente onderschrijft deze vorm van lokaal eigendom.  

 

Investeringen tot 5000 euro 

Meer dan de helft van de deelnemers zou tot 5.000 euro willen investeren in het windpark. Ongeveer 28% wil helemaal niet investeren, vaak omdat ze tegen het windpark zijn of omdat ze het geld niet hebben. De meeste deelnemers vinden dat inwoners die dichtbij het windpark wonen, voorrang moeten krijgen bij investeringen. 


Bovendien zijn er ook heel wat mensen, bijna de helft (46%) van de deelnemers, die vinden dat de gemeente zelf moet investeren in de windturbines. De opbrengsten kan de gemeente vervolgens investeren in duurzaamheidsdoelen. Er is echter ook een aanzienlijke groep (41%) die het hier niet mee eens is. 


Afspraken toekomstige initiatiefnemers

De uitkomsten van de consultatie vormen belangrijke input voor het vaststellen van leidende principes voor financiële participatie in de Duurzame Polder. Hiermee gaat de gemeente 's-Hertogenbosch de onderhandelingen en afspraken met toekomstige initiatiefnemers van het windpark vormgeven.

 

Het volledige publieksrapport en de bijlagen met toelichtende antwoorden kan u hier raadplegen:

 

Rapport - Resultaten consultatie Financiële Participatie

 

Bijlagen met toelichtende antwoorden