Hoofdinhoud

Bekijk de online consultatie over de Duurzame Polder!

nieuws
30-05-2023

Bekijk en beoordeel de laatste resultaten van het ontwerpend onderzoek 

 

Van dinsdag 30 mei tot en met zondag 11 juni worden inwoners van Oss en ’s-Hertogenbosch geïnformeerd over de laatste resultaten rondom het project Duurzame Polder. Digitaal dit keer, zodat iedereen de kans heeft om zijn reacties en ideeën achter te laten. Op 30 en 31 mei zijn er toelichtende bewonersavonden voorzien op vijf locaties.  

 

Varianten voor de MER 

De afgelopen maanden werd voor de Duurzame Polder in de breedte verkend wat mogelijk is in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. In de polder willen beide gemeenten namelijk duurzame energie opwekken met windturbines. Om goede keuzes te maken, moeten we nu meer in detail leren over de (on)mogelijkheden. Dat doen we door deze zomer een kleiner aantal varianten nader te onderzoeken in een milieueffectrapportage (MER). In de digitale consultatie worden vijf varianten voor het MER aan belanghebbenden voorgelegd en hebben zij de gelegenheid om daarop te reageren.  

 

Ontwikkelkansen voor de deelgebieden 

Naast windenergie wordt in de Duurzame Polder ook naar ontwikkelkansen op het gebied van landbouw, water, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en beleving gekeken. In meerdere ateliers met belanghebbenden werden ideeën opgehaald voor vijf deelgebieden in de polder. In de online consultatie kunnen belanghebbenden deze ideeën per deelgebied bekijken en beoordelen of er nog verbeteringen mogelijk zijn. 


Wat is de volgende stap? 

De resultaten van de online consultatie worden gebruikt om de ontwikkelkansen voor de deelgebieden nog verder aan te scherpen. Samen met de varianten worden de voorgestelde ideeën voor de deelgebieden in de zomer onderzocht op hun effecten op o.a. milieu. Na de zomer hebben we meer gedetailleerde informatie om aan de slag te gaan met het maken van één ontwerp. We maken dit ontwerp in gesprek met belanghebbenden. We proberen belangen te combineren waar dat kan en zullen keuzes maken waar dat moet. We wegen daarbij alle aspecten af die voor belanghebbenden van belang zijn. 


Doe mee! 

U kan de online consultatie invullen vanaf dinsdag 30 mei tot en met zondag 11 juni via onderstaande link. We loodsen u via kaartmateriaal door de belemmeringen, de varianten voor de MER en de ontwikkelkansen voor de deelgebieden. Doe dus vooral mee, laat uw mening achter en deel de link met andere belanghebbenden.  

 

(de consultatie is gesloten, we verwijzen u graag door naar het rapport met de resultaten)