Hoofdinhoud

Deelgebieden

Naast duurzame energie, kijken we ook naar andere opgaven en ontwikkelkansen in de Duurzame Polder. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de waterkwaliteit, kansen voor landbouw, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de recreatie mogelijkheden. Voor de integrale gebiedsontwikkeling hebben we ideeën en kansen bij omwonenden opgehaald en verdeeld over vijf deelgebieden. Voor elk deelgebied is een ontwerp gemaakt. 

1. De weide​
2. Stadsrand Den Bosch​
3. Stadsrand Oss
4. Overgang Zand-Klei​
5. De oeverwal​