Hoofdinhoud

Bijeenkomst klankbordgroep

03 april 2023

De bijeenkomst van de klankbordgroep van 20 maart werd verzet naar 3 april 2023. Dit biedt ons de gelegenheid om de tussenrapportage aan de gemeenteraden met de klankbordgroep te bespreken. De tussenrapportage staat op de agenda van een gezamenlijke informatieve bijeenkomst van de gemeenteraden van Oss en Den Bosch op 5 april.

 

De agenda voor 3 april ziet er als volgt uit:

 

1.    Opening, mededelingen

2.    Voorstellen nieuwe projectleider Erik Opdam

3.    Conceptverslag KBG 31 oktober 2022 (bijlage)

4.    Terugblik activiteiten afgelopen periode

5.    Tussenrapportage (27 maart nagezonden)

6.    Planning en communicatie 2023

7.    Rondvraag en sluiting

 

Mocht u belangrijke onderwerpen missen op de agenda, laat dat dan weten in een mail aan de omgevingsmanager (d.van.dijk@oss.nl) en Lambert Verheijen (l.h.j.verheijen@gmail.com). 

 

 

waar Oss
wanneer 03 apr. 2023