Hoofdinhoud

Bewonersbijeenkomst: Geffen

30 mei 2023

30 mei van 16h00 tot 18h00 in De Koppellinck

 

Gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken tussen Oss en 's-Hertogenbosch: ‘de Duurzame Polder’. Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. Samen met belanghebbenden werken we in verschillende stappen naar een voorkeursalternatief voor het gebied.   
 
Vandaag zetten we een nieuwe stap. Er liggen vijf varianten op tafel waarvan we deze zomer de milieueffecten onderzoeken. Die stellen we digitaal aan de omgeving voor. Daarnaast zoomen we in op de deelgebieden om de ontwerpmogelijkheden op vlak van landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie e.d. in kaart te brengen. Welke mogelijkheden, kansen of belemmeringen zien omwonenden als we dieper inzoomen op vijf deelgebieden? Op basis van ideeën opgehaald in diverse ateliers met belanghebbenden, wordt nu de omgeving bevraagd over deze ideeën om samen te kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn. 
 
Omwonenden kunnen eind mei, begin juni online meepraten over de invulling van de deelgebieden. Daarvoor wordt een online consultatie gelanceerd via de website www.duurzamepolder.nl. Heeft u behoefte aan toelichting of wenst u assisentie bij het invullen van de consultatie? We voorzien bewonersbijeenkomsten op 30 en 31 mei. Hieronder een overzicht: 

 

Dinsdag 30 mei 2023 
o   16h00 tot 18h00 in De Koppellinck, Geffen
o   19h00 tot 21h00 in De Snoeck, Lith
o   19h00 tot 21h00 in Perron-3, Rosmalen

 

Woensdag 31 mei 2023
o   16h00 tot 18h00 in De Meent, Nuland 
o   19h00 tot 21h00 in het Gemeentehuis van Oss 

 

 

waar De Koppellinck, Kloosterstraat 6, 5386 AS Geffen
wanneer 30 mei 2023