Hoofdinhoud

Atelier belangenorganisaties

24 januari 2024

Begin 2024 vindt het voorlopig laatste atelier plaats voor de inrichting van de Duurzame Polder. Sinds september 2022 hebben we samen met belangenorganisaties in de breedte verkend wat mogelijk is in het gebied. In de zomer van 2023 werden vijf varianten voor de inrichting van de polder onderzocht in het Plan-MER. Tijdens het atelier van 9 november 2023 bespraken we de resultaten van het Plan-MER onderzoek met de belangenorganisaties. Bovendien kreeg elke belangenorganisatie de kans om tijdens een spreekuur individueel feedback mee te geven aan het projectteam. Met alle opgehaalde input is de laatste weken een concept Voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld.   
 
Atelier, inloopmomenten en online consultatie 
Het atelier op 24 januari 2024 is het voorlopig laatste atelier voor de Duurzame Polder. In het te bespreken concept VKA zijn alle belangen met elkaar afgewogen en zo veel als mogelijk meegenomen. Daarom krijgen niet alleen belangenorganisaties tijdens deze laatste fase de kans om te reageren op het concept VKA. Het concept VKA zal ook in een online consultatie en enkele inloopmomenten met het brede publiek gedeeld worden. Iedereen krijgt de kans om van half januari tot begin februari 2024 mee te kijken en te reageren op het voorstel. De opgehaalde feedback wordt gebundeld een meegegeven aan de Raden als toelichting tijdens de opiniërende commissies in maart.
 

wanneer 24 jan. 2024