Hoofdinhoud

De Duurzame Polder

Om er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst iedereen van betaalbare en duurzame energie kunnen voorzien, is de transitie naar groene energie noodzakelijk. Met wind in onze regio kunnen we in één klap een hele grote stap maken hierin.
 
In de Duurzame Polder willen gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en het Rijk duurzame energie opwekken met windturbines. Met grote zorgvuldigheid zoeken we samen naar de juiste locatie voor deze windturbines. Tegelijkertijd kijken we in het gebied naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. 

 

Laatste nieuws