De Duurzame Polder

We worden steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons. Maar hoe doen we dat? De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonneparken. Om hieraan een bijdrage te leveren, verkennen de Provincie en de twee gemeenten gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen we belangen af die in het gebied spelen. 

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

 

Voorlopig verkenningsgebied

 

Op de afbeelding is het voorlopig verkenningsgebied van de Duurzame Polder te zien. De zwarte stippellijn geeft de grenzen aan van het voorlopig verkenningsgebied en de streepjes markeren de gemeentegrenzen.

 

 

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.