Besluit gemeenteraden over verkenning Duurzame Polder

De gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch nemen naar verwachting na 1 juni een besluit over de verkenning in de Duurzame Polder. In dit artikel leest u waarover de raden besluiten.

 

Waarover besluiten de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch:

 

  • welke ambitie ze nastreven voor het opwekken van grootschalige duurzame zonne- en windenergie voor de Duurzame Polder. En met welke andere waarden en belangen ze rekening houden.
  • welke mogelijkheden ze willen onderzoeken voor financiële participatie door omwonenden en inwoners, om de lusten en lasten te verdelen.
  • hoe ze als overheden willen samenwerken en wie wat doet.
  • welke planvormings- en m.e.r.-procedures ze willen volgen.
  • hoe ze willen omgaan met lopende initiatieven voor zonne- en windenergie in de Duurzame Polder.
  • hoe ze omwonenden, initiatiefnemers, grondeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden gelegenheid geven om hun inbreng te leveren in het vervolg.
     

Het besluit over de Duurzame Polder wordt bij de provincie genomen door Gedeputeerde Staten. Zij doen dit onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraden.

Voordat de gemeenteraden een besluit nemen over de verkenning van de Duurzame Polder, kunt u uw mening geven. We laten u binnenkort weten hoe en wanneer u dit kunt doen.

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.