Besluit gemeenteraden over verkenning Duurzame Polder

De gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch nemen naar verwachting in juni een besluit over de verkenning in de Duurzame Polder. In dit artikel leest u waarover de raden besluiten.

 

Waarover besluiten de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten (GS)?
De gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch nemen een besluit over:

 

  • welke ambitie ze nastreven voor het opwekken van grootschalige duurzame zonne- en windenergie voor de Duurzame Polder. En met welke andere waarden en belangen ze rekening houden.
  • welke mogelijkheden ze willen onderzoeken voor financiële participatie door omwonenden en inwoners, om de lusten en lasten te verdelen.
  • hoe ze als overheden willen samenwerken en wie wat doet.
  • welke planvormings- en m.e.r.-procedures ze willen volgen.
  • hoe ze willen omgaan met lopende initiatieven voor zonne- en windenergie in de Duurzame Polder.
  • hoe ze omwonenden, initiatiefnemers, grondeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden gelegenheid geven om hun inbreng te leveren in het vervolg.
     

Na het besluit van de gemeenteraden, zullen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een besluit nemen over de rol van de provincie bij de Duurzame Polder.

Voordat de gemeenteraden een besluit nemen over de verkenning van de Duurzame Polder, kunt u uw mening geven. We laten u binnenkort weten hoe en wanneer u dit kunt doen.

Facebook
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.