Hoofdinhoud

Bewonersbijeenkomsten najaar 2022

Tijdens de bewonersbijeenkomsten is er over een aantal thema’s zoals gezondheid, natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie informatie gedeeld. Hierover konden de aanwezigen meedenken. Bent u niet in de gelegenheid geweest om aanwezig te zijn bij één van deze bijeenkomsten? Dan willen we u toch graag de mogelijkheid geven om mee te denken over een aantal thema’s. Hieronder kunt u per thema een reactie achterlaten.

 

In 2019 hebben er ook een aantal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Ter informatie vindt u op onderstaande afbeeldingen de resultaten van deze bijeenkomsten. Ook uw reactie hierop kunt u per thema kwijt in de reactieformulieren hieronder. U kunt reageren op de kansen en waarden t/m 9 oktober 2022.

Sta marketingcookies toe om deze video te bekijken en ververs daarna de webpagina. Klik hier om uw cookietoestemming te wijzigen.
Ervan uitgaande dat er windmolens komen, wat wilt u er dan voor terug?
Wat betekent de polder voor u?

Thema: Wonen & gezondheid

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Niets doen is geen optie: duurzame energieopwekking is nodig
 • Natuur, landbouw en recreatiemogelijkheden behouden
 • Uitloopgebied van de dorpen en steden behouden
 • Kwaliteit van een gezonde woon- en leefomgeving behouden: rust en ruimte in de polder
 • Zorgen over effecten van windturbines, met name geluid en slagschaduw
 • Zorgen over verandering van uitzicht 

Thema: Water

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Omgeving blijft veilig en bewoonbaar
 • Genoeg water in het gebied behouden
 • Drinkwatervoorziening behouden
 • Gezond en natuurlijk water behouden (onder meer Hertogswetering)
 • Scheepvaart behouden
 • Niet de polder onder water zetten voor watersport
 • Anders omgaan met landbouw is belangrijk voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit 

Thema: Recreatie

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Uitloopgebied voor dorpen en steden behouden en versterken: gericht op wandelen, fietsen, sporten en vissen
 • Randen van polder zijn interessant, maar polder zelf heeft op dit moment weinig te bieden
 • Opwekken van duurzame energie biedt kansen voor recreatie
 • Bezorgdheid over invloed van windenergie op rust en recreatie
 • Spaar andere belangrijke recreatiegebieden en kies voor windenergie op één locatie 

Thema: Cultuurhistorie

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Archeologische waarden van de bodem beschermen
 • Geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken en als inspiratie gebruiken (zoals Beerse Overlaat)
 • Erfgoed behouden en versterken (openheid, waterstructuren en agrarisch gebruik), zoals:
  • Zuiderwaterlinie en Beerse Overlaat
  • Eendenkooien en de relatie met weidevogelgebieden
  • Lithse dorpspaden en onverharde wegen
  • Maasoevers met de meanderende dorpenstructuur op de dijk

Thema: Natuur, landschap & biodiversiteit

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Meanderende dorpsstructuur en openheid behouden
 • Ecologische verbindingszones behouden en verbeteren
 • Biodiversiteit in de leefgebieden van bedreigde planten- en diersoorten behouden en herstellen
 • Trek- en foerageerroutes voor vogels en vleermuizen beschermen
 • Weidevogelgebied (plas-drasgebied) behouden en ontwikkelen
 • Eendenkooien behouden
 • Zorgen over footprint windturbines
 • Omslag naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw 

Thema: Landbouw

Opgehaald in 2019 en beschreven in rapport Verkenning Duurzame Polder: 

 • Praten met elkaar, niet over elkaar
 • Vruchtbare landbouwgrond in primair agrarisch gebied behouden en versterken voor voedselproductie
 • Landbouw als economische motor
 • Kansen voor de transitie van de landbouw en aanvullende of nieuwe verdienmodellen
 • Windenergie als verdienmodel
 • Problematiek omtrent stikstof en onzekere wet- en regelgeving 

 

Recente ontwikkelingen: 

 • Bij de gemeente Oss loopt het traject ‘Uitvoeringsagenda Westelijke Polder’, waarbij samen met de boeren verkend wordt hoe een toekomstbestendige landbouw eruit zou kunnen zien en gerealiseerd kan worden. Daarbij rekening houdend met andere maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld. biodiversiteit, water, bodem)